tisdag 29 september 2015

Att göra en skattkista tillsammans!

Barnen vill göra en skattkista  till leken.

Barnens frågor och funderingar :
"Vilken färg ska den ha på utsidan och insidan? Vad vi behöver sen för att fylla i skattkistan? hur ska vi göra det? Vad behöver vi? Vad kan finnas i en skattkista?"


  "Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfylld lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskap och färdigheter" (Lpfö, 98/10, s. 11).

Samarbete på hög nivå :)

"Inuti kan vara silver" 

"JAAAAAAAAAAAAAA"


Guldmynt till skattkistan

Koppling till förskolans läroplan:  "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild[.......] "(Lpfö, 98/10, s. 12).

                                                

    Inga kommentarer:

Skicka en kommentar