fredag 29 januari 2016

Bygg och konstruktion

Under höstterminen (2015) visade barnen ett stort intresse för bygglekar såväl inomhus som utomhus..

Bygg och konstruktion är ett till språk som barnen kan använda när de utforskar olika aspekter av sin omvärld. När barnen bygger och konstruerar tillsammans, det kommer in matematik, geometri, språk, bild och teknik. De utvecklar även sin samarbetsförmåga när de bygger tillsammans.
Med byggleken får barn en förståelse av relationer mellan former, avstånd, storlekar, mätning, avbildning, modellera, symmetri och m.m.
Byggleken är en gruppaktivitet som stimulerar gemensamma problemlösning. 

Här kan ni se hur barnen använder sig av byggmaterial på ett kreativt sättBarnens skapande av plus-plus, ett varierat byggmaterial som möjliggör för barnen att skapa fritt.


Ute på förskolans gård gjorde vi ett nytt matematikmaterial, en stapeldiagram av återvunna mjölkkorkar  med  ett syfte att stimulera barnens lust att räkna, taluppfattning. Barnen har fått möta matematiken på ett nytt sätt. De var delaktiga och spikade på planket och samtidigt räknade antalet korkar för att kunna sätta upp diagrammet korrekt.
Här gräver hon en  djup grop!måndag 25 januari 2016

Kallelse till föräldrarådsmöte på Röjsöskolans förskolaDag: tisdagen den 9 februari

Tid: 18.30–20.00

Plats: Personalrummet på förskolan

Sammankallande: Titti Rylander, biträdande rektor

tiryl_s@edu.sollentuna.se

Mötespunkter:                                                                                        Föredragande:

1) Öppnande av möte                                                                                Titti

2) Val av sekreterare                                                                                 Titti

3) Genomgång av dagordning                                                                    Titti

4) Tema: Samverkan förskola-hem                                                           Alla

5) Anmälan övriga punkter                                                                        Alla

6) Information från ledning                                                                       Titti

7) Information från avdelningarna                                                        Pedagoger

8) Föräldrarnas frågor                                                                                 Alla

9) Datum och tema för nästa föräldraråd                                                    Titti

10) Avslut

Tema för mötet är samverkan mellan förskola och hem. Läroplanen för

förskolan säger om samverkan att:

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att

förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning

för barnen och föräldrarnas möjligheter till inflytande”. (Lpfö-98/10, s.13.)

Vi ser fram emot att tillsammans med er diskutera samverkan mellan

förskola och hem, vilka förväntningar vi har på varandra och hur vi tänker

kring ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Välkomna!

onsdag 20 januari 2016

Skridskoåkning

Hej alla föräldrar!
Tisdagar och Torsdagar kommer vi att gå till Rösjöskolans isbana eller Sollentunavallen för att åka skridskor. 
De barn som vill åka ska ta med sig egna skridskor, hjälm och en varm dryck.
Vi har åkt igår med några barn och imorgon ska vi åka skridskor igen kl 9:00


fredag 15 januari 2016

Välkomna till ett nytt år på Smörblomman

Jag önskar alla barn och familjer välkomna till en ny och lärande termin på Smörblomman
Jag hoppas att ni har haft en skön jul- och nyårsledighet tillsammans med familjer och vänner

Den 12 januari har det börjat ett nytt barn på avdelningen. En ny pedagog som heter Nadja kommer att arbeta heltid från och med den första februari. Vi välkomnar henne med en stor glädje och ser fram emot ett gott samarbete. Under den närmaste tiden arbetar Karolina och Jesper tillsammans med mig. Vi har planerat att åka skridskor nästa vecka uppe i skolan. De som vill åka ska ta med sig skridskor, hjälm och en varm dryck.

 Information: Lördagen den 23 januari kl 10-12 har Rösjöskolans förskoleklasser öppet hus

Det som präglar tillvaron mest just nu är snön som kommit. Vi passar på att uppleva detta med dagliga utevistelser med pulkaåkning. Så kom ihåg att barnen behöver hjälm för att kunna åka och värmare kläder för att kunna leka i snön utan att behöva frysa.

Barnen studerar snön på olika sätt och använder sina sinnen. Några barn har funderat över hur man kan åka pulka snabbare än andra. De har prövat att åka på olika delar av backen och fick en förståelse att det går snabbare att åka på is än att åka på snön. De har funderat över varför det går snabbare att åka själv än att åka med en kompis på en pulka. Detta har lett till diskussioner om tyngd, hastighet, hög och låg friktion.

                                                                Lek är liv

                                              Barnen leker. När de leker ekar 
                                                  livets egen låt i deras lekar.

                                              Gäll och yster eller dyster dov
                                               ljuder den så länge den får lov.

                                              Allt de tror och vet om verkligheten,
                                                  gör de lek av. Det är mänskligheten.

                                              Vuxna tror att lek är tidsfördriv.
                                                De har fel i detta. Lek är liv! 
                                                                                                   
                                                                                    Signaturen Kajenn
                                                                                    Svenska Dagbladet
Att måla på snön ger ytterligare erfarenheter om färger och själva snön

              Vi tog in snön och studerade den stegvis tillsammans med barnen. Barnen har fått en förståelse av vattnets olika former såsom fast och flytande och övergångar mellan formerna, smältning och stelning.

                                                 
   Vi ser fram emot en givande och lärorik Vårtermin med nya utmaningar och spännande aktiviteter.