måndag 25 januari 2016

Kallelse till föräldrarådsmöte på Röjsöskolans förskolaDag: tisdagen den 9 februari

Tid: 18.30–20.00

Plats: Personalrummet på förskolan

Sammankallande: Titti Rylander, biträdande rektor

tiryl_s@edu.sollentuna.se

Mötespunkter:                                                                                        Föredragande:

1) Öppnande av möte                                                                                Titti

2) Val av sekreterare                                                                                 Titti

3) Genomgång av dagordning                                                                    Titti

4) Tema: Samverkan förskola-hem                                                           Alla

5) Anmälan övriga punkter                                                                        Alla

6) Information från ledning                                                                       Titti

7) Information från avdelningarna                                                        Pedagoger

8) Föräldrarnas frågor                                                                                 Alla

9) Datum och tema för nästa föräldraråd                                                    Titti

10) Avslut

Tema för mötet är samverkan mellan förskola och hem. Läroplanen för

förskolan säger om samverkan att:

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att

förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning

för barnen och föräldrarnas möjligheter till inflytande”. (Lpfö-98/10, s.13.)

Vi ser fram emot att tillsammans med er diskutera samverkan mellan

förskola och hem, vilka förväntningar vi har på varandra och hur vi tänker

kring ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar