fredag 15 januari 2016

Välkomna till ett nytt år på Smörblomman

Jag önskar alla barn och familjer välkomna till en ny och lärande termin på Smörblomman
Jag hoppas att ni har haft en skön jul- och nyårsledighet tillsammans med familjer och vänner

Den 12 januari har det börjat ett nytt barn på avdelningen. En ny pedagog som heter Nadja kommer att arbeta heltid från och med den första februari. Vi välkomnar henne med en stor glädje och ser fram emot ett gott samarbete. Under den närmaste tiden arbetar Karolina och Jesper tillsammans med mig. Vi har planerat att åka skridskor nästa vecka uppe i skolan. De som vill åka ska ta med sig skridskor, hjälm och en varm dryck.

 Information: Lördagen den 23 januari kl 10-12 har Rösjöskolans förskoleklasser öppet hus

Det som präglar tillvaron mest just nu är snön som kommit. Vi passar på att uppleva detta med dagliga utevistelser med pulkaåkning. Så kom ihåg att barnen behöver hjälm för att kunna åka och värmare kläder för att kunna leka i snön utan att behöva frysa.

Barnen studerar snön på olika sätt och använder sina sinnen. Några barn har funderat över hur man kan åka pulka snabbare än andra. De har prövat att åka på olika delar av backen och fick en förståelse att det går snabbare att åka på is än att åka på snön. De har funderat över varför det går snabbare att åka själv än att åka med en kompis på en pulka. Detta har lett till diskussioner om tyngd, hastighet, hög och låg friktion.

                                                                Lek är liv

                                              Barnen leker. När de leker ekar 
                                                  livets egen låt i deras lekar.

                                              Gäll och yster eller dyster dov
                                               ljuder den så länge den får lov.

                                              Allt de tror och vet om verkligheten,
                                                  gör de lek av. Det är mänskligheten.

                                              Vuxna tror att lek är tidsfördriv.
                                                De har fel i detta. Lek är liv! 
                                                                                                   
                                                                                    Signaturen Kajenn
                                                                                    Svenska Dagbladet
Att måla på snön ger ytterligare erfarenheter om färger och själva snön

              Vi tog in snön och studerade den stegvis tillsammans med barnen. Barnen har fått en förståelse av vattnets olika former såsom fast och flytande och övergångar mellan formerna, smältning och stelning.

                                                 
   Vi ser fram emot en givande och lärorik Vårtermin med nya utmaningar och spännande aktiviteter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar