tisdag 22 mars 2016

Att synliggöra interkulturalitet på förskolan

Vi uppmärksammade och firade Norooz tillsammans med barnen. Barnen var delaktiga i förberedelserna inför nyårsuppdukningen. De fick så gräs och måla ägg och duka fram sakerna på bordet. Barnen var nyfikna och ville veta mer.   
Mål ur läroplan: "Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer".fredag 11 mars 2016

Interkulturellt förhållningssätt


Ett av Rösjöskolans förskolas prioriterade mål är att "utveckla förskolans arbete kring flerspråklighet och interkulturalitet" och vi strävar att uppnå målet. 

I samband med vårat språkutvecklande arbetssätt riktar vi vår fokus mer på mångkulturalitet och interkulturalitet. 

Vi strävar efter att ge barnen kunskaper om olika kulturer och andra länder för att  utveckla en mer positiv inställning till andra kulturer. Vårt syfte är att så tidigt som möjligt ge barnen chansen att kunna interagera med andra människor och få en förståelse om världen. På så sätt lär barnen om andra sätt att vara och leva och nya perspektiv öppnas upp hos barnen. Detta för att kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar om andras. 

Vi har köpt nya Orientens folkdräkter/kostymer för vårt nya dramarum. Vi har visat kläderna till barngruppen och pratat om den japanska dräkten (kimono), kollat på japanska barn som bär Kimono och dansat med Japansk musik på "lärplattan". För barnen var det jätteintressant att se hur andra barn dansar. De ställde frågor om Japan och var det ligger. Allting var nytt och spännande för dem. De var nyfikna och ville veta mer.

Nästa vecka vill vi presentera  Egypten, Indisk och Arabdräkter till barnen och hämta mer kunskap tillsammans med barnen. Vi tycker att det blir mer meningsfullt för barnen när de senare vill använda kläderna till sina rollekar.  
Här nedan kan ni se hur barnen visar intresse för att lära sig om olika länders flaggor. De tar själva initiativ till att veta mer om olika kulturer och därför ger vi barnen möjligheten att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.


Under de senaste veckorna studerade vi kända höga torn i världen tillsammans med barngruppen. Vi benämnde varje torn med sitt namn och berättade om vart tornet ligger i världen och i vilket land det finns. Barnen iakttog och studerade  noggrant varje bild och radade upp alla bilderna i höjdordning i jämförelse med diagrammet. De har jämfört alla tornen och svarade på pedagogens fråga om "vilket torn är det högsta i bilden?". För barnen var den mest intressanta byggnaden  "Burj Khalifa" i Dubai och pyramiderna i Egypten.

Vi tog till vara barnens nyfikenhet och sökte på "lärplattan" och kollade på ett videoklipp där det visades hur Burj Khalifa, världens högsta byggnad, byggdes. Ett av våra barn ska resa till Dubai och se tornet på nära håll och vill sedan berätta för sina kompisar om sina upplevelser. Spännande!!!

I den här lärandesituationen som barnen har varit med och reflekterat tillsammans med varandra och pedagogen, integrerades olika ämneskunskaper såsom, språk, matematik, bygg och konstruktion, geografi och mycket mer.
Nästa vecka (20 mars) är det "Nouruz", en vårhögtid av persiskt ursprung som firats i mer än 3000 år". Det persiska nyåret och kurdiska nyåret kommer vi  att uppmärksamma i  barngruppen.