fredag 15 april 2016

Gårdsfixardagen 26/4

INBJUDAN


Varmt välkomna till förskolans gårdsfixardag tisdagen den 26e april!


Detta är en dag där pedagoger, föräldrar och barn tillsammans gör fint och fixar på vår förskolegård. Det är också ett tillfälle för er föräldrar att vara delaktiga i något som får en positiv och direkt påverkan på era barns utemiljö. Vi har planerat för en trevlig dag tillsammans, där ni både hinner träffa andra föräldrar, hjälpa till vid de olika stationer som kommer att finnas, samt äta varmkorv och mingla tillsammans med era barn.

Dagen startar 14:30 och avslutas ca 17.00.

Ni är välkomna så fort ni har möjlighet!


Exempel på uppgifter för dagen är:

 • vända sand i sandlådor och kring rutschkanor
 • kratta löv
 • sopa grus och sand
 • rensa bland sandleksaker
 • rensa ogräs och fylla på med jord i rabatterna
 • göra iordning en odlingsplats
 • bygga en bil (enligt bild nedan)

Så fundera redan nu vad just du kan tänka dig att bidra med!

Vi efterlyser även lite olika material som vi samlar in under dagen. På inspirationsbilderna nedan kan ni få en uppfattning om vad vi tänker göra med materialet.

 • kastruller och stekpannor
 • köksredskap
 • ratt till bil
 • stolsitsar i plast eller trä
 • lastpallar
 • plaströr
 • trattar
 • cykelhjul
 • bildäck
 • plåtburkar
 • plexiglas
  
Slutligen undrar vi om det finns någon förälder som har tillgång till och kan hantera en motorsåg? Vi skulle nämligen vilja göra stubbar av de fallna träden som finns på stora gården. Informera gärna oss i förväg om du kan bidra med detta!


söndag 10 april 2016

Dramaintresset tar över!!!


Vem är det som klampar på min bro...??? Just nu arbetar vi med "Bockarna Bruse" utifrån ett normkritiskt perspektiv där vi bl.a. lyfter frågor om hur man pratar och beter sig mot varandra och att respektera andra individers val och olikheter. Vi har utvecklat sagan genom att på olika sätt dramatisera den. Barnen kom själva på att göra egna figurer som de använde både i skugg- och dockteatrar. Tillsammans med barnen har vi samtalat om varför de tror att trollet tänker äta upp bockarna och barnen tänkte att trollet var hungrigt. Barnen kom sedan fram till att hjälpa trollet upp ur ån och att trollet hädanefter skulle äta gräs. Barnen byggde ut bron så att bockarna och trollet kunde bo tillsammans under bron. 
Vi arbetar även med mångkulturalitet, interkulturalitet och flerspråkighet där vi just nu pratar om och arbetar med kända byggnader och kulturer i världen. Ett av våra barn har varit i Dubai och när han kom tillbaka ville han visa oss en kudde som föreställer tornet Burj Khalifa som han köpt där. Eftersom vi märkte att det fanns ett stort intresse hos barnen ville vi vidareutveckla detta. Barnen fick söka efter kartor på Dubai på "lärplattan" och vi samtalade om vart staden ligger i förhållande till Sverige, vilket språk som pratas där och hur klimatet ser ut. Barnen tittade på videoklipp från Saharaöknen och att turister red på kameler för att ta sig fram i sanden. De ställde frågor kring kläderna (varför männen bar vita klänningar) och vi samtalade om att de bars eftersom det är så varmt där och att det är deras traditionella kläder.


Vi introducerade den arabiska folkdräkten (utklädningsplagg) för att skapa en djupare förståelse och mening i barnens lekar. Vi kollade på arabiska danser och barnen ville själva klä ut sig och dansa till filmklippen. Vi tolkar det här som att barnen, på ett nyfiket och utforskande sätt, har fått en större bild och förståelse för andra människor och kulturer.Ett normkritiskt tänkande handlar också om att ha ett genusperspektiv. Vi arbetar med att motverka stereotypa könsmönster genom drama och rollekar där barnen får möjlighet att testa kläder och vara olika roller/karaktärer oavsett färg, styrka eller kön. Vi samtalar ständigt om att respektera varandras val och sätt att vara och att skapa förståelse för individers olikheter.
        


Här spelar barnen upp en teater för varandra.


 Vi har varit på biblioteket med våra yngsta barn och lyssnade på berättelser och sedan dansade vi tillsammans. För barnen var det spännande att se någon som berättar med  teckenspråk.